Edukacija

Edukacija učenika o demenciji

25.4.2023.

Informiranje i senzibilizacija javnosti

22.10.2022.

Stručna edukacija Knjižnični programi i građa za osobe s demencijom

22.10.2022.

Stručna edukacija Izazovi života s demencijom

22.10.2022.

Alzheimer Café

14.6.2022.

Edukacija o knjižničnim i muzejskim programima za osobe s demencijom

10.5.2022.

Edukacija studenata informatologije o komunikaciji s osobama s Alzheimerovom bolešću

23.1.2022.

Edukacija knjižničara o Alzheimerovoj bolesti

23.1.2022.

Informiranje i senzibilizacija javnosti

23.1.2022.