O projektu

Institucionalni znanstvenoistraživački projekt Filozofskog fakulteta Osijek FFOS-002

Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica: teorijske i praktične pretpostavke

Vrijeme provedbe: 2021.-2024

Projektni prijedlog polazi od najnovijih znanstvenih spoznaja koje ukazuju da osobe oboljele od Alzheimerove bolesti (AB) mogu očuvati svoje jezične vještine do kasnijih faza bolesti, a kognitivna terapija koja uključuje intelektualne aktivnosti poput samostalnog ili zajedničkog čitanja te čitanja naglas može pridonijeti ublažavanju i usporavanju simptoma bolesti. Također, znanstvena istraživanja potvrđuju visoku razinu diskriminacije i stigmatizacije osoba oboljelih od AB u suvremenim društvima zbog čega su one vrlo često društveno isključene i osamljene, što u konačnici rezultira niskom razinom samopoštovanja, lošom kvalitetom života pa čak i preuranjenom smrću. U tom se kontekstu ističe važnost inicijativa koje pridonose ostvarenju tzv. demenciji prijateljskih zajednica odnosno fizičkih i društvenih okruženja koje čine pojedinci, organizacije, ustanove i službe prilagođene potrebama i interesima osoba s demencijom, a u kojima se one osjećaju dobrodošle, poštovane i uključene.

Svrha je predloženog projekta istražiti teorijske i praktične pretpostavke za izgradnju demenciji prijateljskih narodnih knjižnica i zajednica te na temelju dobivenih znanstvenih spoznaja, u strateškom partnerstvu sa zajednicom i zainteresiranim stručnjacima, pridonijeti podizanju kvalitete života osoba oboljelih od AB u gradu Osijeku.

Ciljevi su predloženog projekta:

  • istražiti koliko su knjižničari i studenti informatologije (budući knjižničari) informirani o Alzheimerove bolesti (AB) te kako percipiraju ulogu narodnih knjižnica u izgradnji demenciji prijateljske zajednice
  • pridonijeti informiranju, edukaciji i senzibilizaciji javnosti (prvenstveno knjižničara i studenata informatologije - budućih knjižničara) o AB
  • istražiti potrebe osoba s AB s obzirom na oblikovne elemente štiva te potaknuti izradu prilagođenih materijala za čitanje na hrvatskom jeziku u svrhu promicanja društveno odgovornog poslovanja u nakladništvu
  • pridonijeti društvenom uključivanju osoba s AB i njihovu sudjelovanju u knjižničnim aktivnostima prilagođenima njihovim potrebama i interesima

Projekt teži učinkovitom procesu transfera znanja kroz uključivanje svih zainteresiranih dionika (akademska zajednica, civilno društvo, javnost, knjižnice) te primjenu dobivenih znanstvenih spoznaja pri rješavanju prepoznatih društvenih izazova. Očekuje se da će predloženi projekt pridonijeti razumijevanju ove složene problematike na teorijskoj razini, ali isto tako da će zahvaljujući konkretnoj suradnji sa zainteresiranim stručnjacima i zajednicom pridonijeti podizanju kvalitete svakodnevnog života ove ranjive društvene skupine te pridonijeti rješavanju konkretnih izazova s kojima se osobe s AB i članovi njihovih obitelji suočavaju, vezano uz njihovu percepciju u društvu i uključivanje u kulturne aktivnosti.