Stručne aktivnosti

Zlatna medalja za A-BOX

22.10.2022.

Biblioterapijska radionica za umirovljenike

22.10.2022.

Brain aerobics za umirovljenike

22.10.2022.