Ishodišta projekta

Predloženi se projekt nastavlja na znanstveni projekt UNIOS ZUP 2018-76 Informacijske potrebe osoba oboljelih od Alzheimerov bolesti i članova njihovih obitelji koji je pokazao da u gradu Osijeku ne postoji odgovarajući sustav podrške (zdravstveni, socijalni, informacijski) za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti (AB) i članove njihovih obitelji te da većina njihovih potreba ostaje nezadovoljena.

Primjerice, ne postoji niti jedan dnevni boravak za osobe s AB, u domovima za starije ne postoji niti jedan krevet prilagođen za tu korisničku skupinu, nisu usustavljene socijalne usluge i podrška za članove njihovih obitelji koji najčešće o njima skrbe, a komunalne usluge (npr. gradski prijevoz i slično) i kulturni i društveni sadržaji u gradu nisu prilagođeni njihovim potrebama itd.

S obzirom da demografski podaci za grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju ukazuju na zamjetno povećanje broja osoba starijih od 65 godina i kontinuirani odljev mlađeg stanovništva, za očekivati je da će problem osoba s AB i njihovih članova obitelji postajati sve izraženiji. Budući da se senzibilizacija javnosti i prilagodba lokalnih zajednica (s pripadajućim ustanovama, uslugama i službama) osobama s demencijom navodi među prioritetnim ciljevima brojnih domaćih i međunarodnih organizacija i inicijativa (npr. Svjetska zdravstvena organizacija, Nacionalna strategija borbe protiv AB u Republici Hrvatskoj, Prijatelji demencije i sl.) projektni ciljevi ispunjavaju i njihove prioritete.