Partneri

Silva Butković Soldo
sft

Silva Butković Soldo završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 1982. godine, a specijalizirala neurologiju na Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu 1991. godine. Magistrirala je 1991. godine, doktorirala 1996. godine, a od 1998. godine radi kao docentica u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Od 1990. godine radi kao liječnik specijalist neurolog na Klinici za neurologiju Opće bolnice Osijek. Od 1997. godine Voditelj je Odjela za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju na Klinici za neurologiju KB Osijek. U razdoblju od 01.ožujka 2004. do 15.ožujka 2005.g. obnašala je dužnost v.d. ravnatelja KB Osijek. Primarijus je od 2004. godine. Redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju. Predstojnik je Katedre za neurologiju i neurokirurgiju. Predstojnik Klinike za neurologije KBC Osijek do danas. Od 01. listopada 2017. do danas na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku je Prodekan za međuinstitucijsku suradnju. Sudjelovala je na projektu UNIOS ZUP 2018 – 76.

Mira Dajčić
sft

Mira Dajčić predsjednica Hrvatske udruge za Alzheimeovu bolest (HUAB), od 1999. godine voditeljica Savjetovališta za članove obitelji, Grupe za samopomoć i SOS telefona HUAB-a. Bila je inicijator i jedna od osnivača ove udruge. Glavni je edukator udruge, te sudjeluje u edukaciji učenika Škole za medicinske sestre Vrapče, Škole za medicinske sestre Mlinarska, studenata Studija socijalnog rada, Studenata Odsjeka psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, medicinskih i patronažnih sestara, socijalnih radnika, zdravstvenog osoblja i njegovatelja odnosno djelatnika domova zdravlja i domova za starije osobe. Predavač je na tečajevima u organizaciji CEPAMET-a na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Za svoj volonterski rad u 2011. godini je dobila Državnu nagradu za volontera godine RH, a za predanost u radu s oboljelima od Alzheimerove bolesti dobila je Nagradu Grada Zagreba za 2012. godinu.

Silvija Dološić
sft

Silvija Dološić prva je sveučilišna specijalistica za ljudska prava u Republici Hrvatskoj i autorica prvog multidisciplinarnog rada o ''Ljudskim pravima oboljelih od Alzheimerove bolesti'' (2016.). Osnivačica i predsjednica udruge ''Memoria'' Osijek. Dugogodišnja predavačica na Konferencijama o Alzheimerovoj bolesti (EdukAL, Zagreb) i Kongresima palijativne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem. Vanjska suradnica Saborskog odbora za ravnopravnost spolova (2012.-2015.) i organizatorica najpoznatijih događaja u Republici Hrvatskoj kao što su prva IT konferencija o ženama u IT industriji ''Women 2.0.'' i Izložba ženskog poduzetništva Slavonije i Baranje. Od strane WomenInAdria uvrštena je u menagericu godine za 2016. Dobitnica je brojnih zahvalnica i priznanja za doprinos ljudskim pravima žena, promicanju palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj uključujući i priznanje ''Prijatelj demencije''. Sudjelovala je na projektu UNIOS ZUP 2018 – 76.

Sanda Erdelez
sft

Sanda Erdelez redovita je profesorica i direktorica na Simmons University, School of Library and Information Science, SAD. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Osijeku (1986.), a doktorirala kao Fulbrightova stipendistica u područja informacijskih znanosti na prestižnom Syracuse University, SAD (1995.). Njezino je područje interesa informacijsko ponašanje korisnika (IP) s posebnim naglaskom na informacijske potrebe korisnika te interakciju između čovjeka i računala. Međunarodno je priznati stručnjak u području IP i autorica je jednog od najznačajnijih suvremenih koncepata u tom području, „slučajno pronalaženje informacija“ (information encountering). Aktivna je članica upravnih i radnih tijela krovnih međunarodnih udruženja u području informacijskih znanosti (Association for Information Science & Technology - ASIS&T, Association for Library and Information Science Education - ALISE). Vodila je niz istraživačkih projekata koje su financirali Američka zaklada za znanost (NSF), Dell Inc., SBC Communication, itd. Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada kao što su Outstanding Contribution to Information Behavior Research Award (2015.) koju dodjeljuje ASIS&T, Gold Chalk Award for Excellence in Teaching (2006.) koju joj je dodijelio Missouri University Graduate Professional Council te Pratt-Severn Faculty Innovation Award (2001.) za primjenu nove tehnologije u obrazovanje u području knjižničnih i informacijskih znanosti kojeg dodjeljuje ALISE. Sudjelovala je na projektu UNIOS ZUP 2018 – 76.

Sanjica Faletar Tanacković - voditeljica projekta
sft

Sanjica Faletar Tanacković doktorirala je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovala je ili sudjeluje na tri domaća projekta financirana od strane MZOS-a: Organizacija, očuvanje i uporaba hrvatske knjižne baštine (2002. do 2006.), Čitateljske navike i informacijske potrebe građana Hrvatske (2007. do 2013.), i Sveučilišta J. J. Strossmayera: Novinska građa kao izvor znanstvenih informacija u društvenim i humanističkim znanostima (2013. do 2014.), te na četiri međunarodna znanstvena projekta: EU FP6 projekt CALIMERA (2003.-2005.), COST akcija ARKWORK (2016.-2021.) te Erasmus+ projekti eINFOSE (2016.-2018.) i DECriS (2021.-2023.). Bila je voditeljica na UNIOS ZUP 2018-76 projektu pod naslovom Informacijske potrebe osoba oboljelih od Alzheimerov bolesti i članova njihovih obitelji (2018.-2021.). Dobitnica je nagrade Zaklade Ljerka Markić-Čučuković koja se dodjeljuje najboljim studentima knjižničarstva Sveučilišta u Zagrebu (2000.), nagrade Eva Verona Hrvatskog knjižničarskog društva koja se dodjeljuje za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke (2006.) te nagrade Filozofskog fakulteta Osijek za izvrsnost u znanosti (2021.). Objavila je jednu znanstvenu monografiju (Knjižnična arhitektura: prostor, kultura, identitet), oko 50 znanstvenih radova te izlagala na 30ak znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Kodirektor je međunarodne konferencije Libraries in the Digital Age.

Štefica Mikšić
sft

Štefica Mikšić, prodekanica za suradnju s nastavnim bazama Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i voditeljica preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstva. Doktorirala je 2016. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ima bogato radno iskustvo (glavna sestra Doma zdravlja Đakovo i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo), a predaje kolegije Zdravstvena njega u zajednici, Zdravstvena njega starijih osoba, Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, Zdravstvena njega u kući, Zdravstvena njega osoba s invaliditetom, Palijativna skrb, Gerontologija, Duhovna skrb u sestrinstvu te Fizikalna terapija u kući. Članica je Stručnog povjerenstva za izradu elaborata zajedničkog studija – poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativna terapija Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo (2021.). S predavanjima na temu Alzheimerove bolesti sudjelovala je na više skupova u zemlji: 4. Edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti EDUKAL 2018. (Procjena znanja o Alzheimerovoj bolesti među studentima Sveučilišta u Osijeku), Dani mentalnog zdravlja u Našicama 2016. godine (Uloga duhovnosti kod Alzheimerove bolesti), Simpozij o palijativnoj skrbi u Našicama i Slavonskom Brodu (Palijativna skrb oboljelog od Alzhajmera). Aktivna je u radu Udruge za psiho-socijalne potrebe Amadea u Đakovu te članica više stručnih društava i civilnih udruga: Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Hrvatski liječnički zbor (HLZ), Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu (HDPM), Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju (UMSTHN), Stručno društvo patronažnih sestara Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS). Za svoj rad primila je nekoliko priznanja: Hrvatska udruga medicinskih sestra (HUMS) - Zahvalnica za aktivno sudjelovanje i doprinos (2017. ) te Nagrada grada Đakovo za društveno koristan rad (2005.).

Dubravka Pađen-Farkaš
sft

Živi i radi u Osijeku, u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici. Piše problemske priče za djecu. Do sada je objavila jednu autorsku slikovnicu i sedam u suradnji s poznatim hrvatskim ilustratorima. Priča „ Nije me strah „ doživjela je i svoje kazališno uprizorenje.

Kornelija Petr Balog
sft

Kornelija Petr Balog doktorirala je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je voditeljica jednog nacionalnog znanstvenog projekta financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2013.) Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice (br. 122-1221210-0759), te članica nekoliko naciionalnih znanstvenih i stručnih projekata. Od 2016.-2018.bila koordinatorica Erasmus+ projekta EINFOSE na razini Filozofskog fakulteta u Osijeku. Dobitnica je nagrade Eva Verona za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke (1998). Kao dobitnica stipendije "Eastern European Fellow" mjesec dana se usavršavala na Oxfordu (2002.), a kao dobitnica poslijedoktorske Fulbright stipendije za ak. god. 2006./07 šest mjeseci na Rutgers University (SAD). Glavna je urednica časopisa Vjesnik bibliotekara Hrvatske. Sudjelovala na projektu UNIOS ZUP 2018 – 76.

Zoran Velagić
sft

Zoran Velagić je redoviti profesor na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku i voditelj poslijediplomskog studija nakladništva. Istražuje socijalnu i kulturnu povijest čitateljskih navika i knjige u razdoblju ranoga novog vijeka, povijest tiskarstva, nakladništva i recepcije pisanog diskursa, društvene i kulturološke vidove suvremenog nakladništva i utjecaj tehnologija na mijenjanje čitateljskih navika. Objavio je 40-ak znanstvenih radova u domaćim i inozemnim publikacijama, s izlaganjima je sudjelovao na više od 50-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Kao voditelj ili suradnik sudjelovao je u više domaćih i inozemnih znanstvenih projekata. Autor je triju monografija. Bio je pokretač i glavni urednik Libellariuma, časopisa za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova.

Mirjana Vladetić
sft

Dr. sc. Mirjana Vladetić, klinički psiholog Rođena 1965. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala 1989. na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za psihologiju, smjer kliničke psihologije, Univerziteta u Beogradu. Od srpnja 1991. zaposlena na Klinici za neurologiju KBC Osijek. Birana u suradničko zvanje naslovnog asistenta iz područja društvenih znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2007. godine te u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti na Stručnom studiju sestrinstva Medicinskog fakulteta u Osijeku 2009. godine. Od 2012. godine u statusu kliničkog psihologa.Doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku 2017. godine. Članica Hrvatske psihološke komore, Sekcije kliničkih psihologa Osijek te Hrvatske udruge za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju.

Tihonija Zovko
sft

Tihonija Zovko diplomirala je teologiju 1997. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu kojemu je bio afiliran teološki studij Teologije u Đakovu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za informacijske znanosti (dodatni dodiplomski studij bibliotekarstva) diplomirala je 2000. godine. Stručni ispit za stručno zvanje diplomirani knjižničar položila je 2001. u Zagrebu. Stalno stručno usavršavanje te profesionalni i osobni razvoj dokazala je 2012. godine stjecanjem zvanja više knjižničarke i 2018. godine stekavši zvanje knjižničarske savjetnice. Od 1997. godine zaposlena je u Središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu gdje je zadužena za obradu knjižnog fonda Strossmayerove knjižnice, Glazbene zbirke, te organizaciju rada u Čitaonici i Posudbenom odjelu. Kontinuirano se usavršava na raznim stručnim seminarima i radionicama te stečena znanja primjenjuje u praksi. Aktivna je u Društvu knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema od 1998. godine. Od lipnja 2021. predsjednica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.