Novosti

Alzheimer Café u GISKO-u

14.6.2022

Projekt predstavljen na međunarodnoj konferenciji

10.5.2022.

Predavanje na Festivalu znanosti

10.5.2022.

Radionica o komunikaciji s osobama s Alzheimerovom bolešću

18.3.2022.

Projekt predstavljen na Tjednu znanosti

15.2.2022.

Predstavljanje projekta u medijima

13.1.2022.

Objavljen znanstveni članak "How can libraries support dementia friendly communities?"

13.1.2022.

Projekt predstavljen na konferenciji "mini EdukAl 2021"

13.1.2022.

Vodič za osobe s Alzheimerovom bolešću i njihove članove obitelji

13.1.2022.